Hedepleje

Hedepleje

I Kongenshus Mindepark arbejdes der hele tiden på at pleje lyngen, fordi hedelyng svækkes, hvis den ikke forynges. Hedelyngen vil dø af ælde efter 25-30 år, og dens plads vil blive overtaget af græs. Der er forskellige metoder til pleje af heden.

Lyngslåning
Der foretages slåning af lyngen med jævne mellemrum.

Afbrænding
Afbrænding af heden er også en metode, der tages i anvendelse på Kongenshus hede som led i hedeplejen. Afbrænding kan være nødvendigt, når lyngen er blevet for gammel, eller hvis den har været udsat for angreb af lyngens bladbille.Lyngens bladbille er 5-6 mm stor og lever af at spise lyngens friske skud, hvilket resulterer i, at lyngen visner hen og dør.

Afbrændingerne foretages og kontrolleres af Viborg Kommune, som også står for nedskæring af træer og buske.


  

 

Afgræsning

Den daglige pleje af heden, foretages af fårene, der græsser på området, og dermed holder lyngen ung.

Hedepleje i 2011
Efter det voldsomme angreb af lyngbillen i 2009 og 2010, hvor op mod 80% af Kongenshus hede blev blotlagt, har vi gennemført et intensiv hedeplejeprojekt. For at imødegå en større kvælstofkompostering, begyndte arbejdet på Kongenshus hede, med at afslå arealerne og sælge lyngen.

Afgræsning på arealerne blev besværliggjort af de afløvede lyngplanter. Planternes stive stængel er til stor gene for afgræsningen, idet de prikker i fårenes øjne. Enkelte får har været til behandling i 2010.

Det er meget stort ønske, at arealet bliver afslået i en Mosaik-lignende struktur. Dette skal tilgodese den hurtigste tilbagekomst af dyr og fauna i projektarealet. Særligt vigtigt er det, at der efterlades arealer med gammelt lyng, hvor der kan etableres redeskjul til hedens fugle.

 

Praktisk info

Adgang til parken

Der er gratis adgang til mindeparken. Ved indgangene til mindeparken og ved udkigstårnet er der opsat skilte med oversigtskort. Herfra kan du følge afmærkede vandreruter rundt på heden. Vis hensyn til naturen og fårene: Hunde skal være i snor.

Parkering

Ved Kongenshus Kro og Hotel og ved udkigstårnet er der parkeringspladser. Der er gratis adgang til mindeparken for både busser og biler. 

For bevægelseshæmmede

Naturcentret og en af naturstierne er indrettet til kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. Udkigstårnet er desuden udstyret med en lift, som fører de seks meter op til udkigsplateauet.

Middag i det fri

Nyd din mad i picnicområdet omkring udkigstårnet. Der er desuden bygget en bålplads ved shelterne bag udkigstårnet. Pas på naturen, så passer den på dig.

Sådan finder du parken

Her finder du Kongenshus Mindepark

Mindeparken

Kongenshus Mindepark

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 8728 1013
kongenshus@kongenshus.dk

Naturcenter

Kongenshus Naturcenter

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 8728 1013
kongenshus@kongenshus.dk

Kro og hotel

Kongenshus Kro & Hotel

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 97 54 81 25
mail@kongenshuskro.dk