Plantage_720x400

Kongenshus plantage

Da mindeparken blev udtænkt, var det hensigten at vise publikum nogle eksempler på resultatet af det arbejde, som de mange hedeopdyrkere havde udført. Herunder indgik ideen om at anlægge et landbrug og en plantage.

Landbruget blev dog opgivet med den begrundelse, at hele det landskab der omgiver mindeparken er et stort eksempel på, hvad heden kunne omdannes til.

Plantagen på ca. 70 ha blev derimod til virkelighed. Den er placeret i den sydlige del af hedearealet, og tilplantningsarbejdet blev udført i årene 1949-1953.

Plantagen er anlagt efter de dengang moderne principper hvad angår jordarbejde og valg af træart. Hovedparten af arealet udgøres af de indre og ydre løvtræsbælter, som er det producerende element og til beskyttelse af nåletræet.

 

Væksten har været god, og allerede nu er nåletræsbevoksningen under foryngelse. Det sker via mindre arealer, hvor den gamle bevoksning helt er fjernet eller under overstander, hvor den gamle bevoksning efterlades med træerne i spredt stilling.

Plantagen blev til i samarbejde med Det danske Hedeselskab og udgør således en lille del af de ca. 120.000 ha, som selskabet har stået for. Siden da er det forstlige arbejde ligeledes udført af Hedeselskabet.

Hedearealet i Kongenshus Mindepark har efter al sandsynlighed været skovbevokset efter sidste istid. Klimaændringer og menneskelig aktivitet er baggrund for, at arealerne ikke er henfaldet til lynghede. Den menneskelige aktivitet har i mange år fastholdt arealet som hede, men det er hedens natur, at den uden menneskelig indgriben helt naturligt vil blive til skov igen. Dette vil dog have taget mange flere år end ved plantning.

 

Praktisk info

Adgang til parken

Der er gratis adgang til mindeparken. Ved indgangene til mindeparken og ved udkigstårnet er der opsat skilte med oversigtskort. Herfra kan du følge afmærkede vandreruter rundt på heden. Vis hensyn til naturen og fårene: Hunde skal være i snor.

Parkering

Ved Kongenshus Kro og Hotel og ved udkigstårnet er der parkeringspladser. Der er gratis adgang til mindeparken for både busser og biler. 

For bevægelseshæmmede

Naturcentret og en af naturstierne er indrettet til kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. Udkigstårnet er desuden udstyret med en lift, som fører de seks meter op til udkigsplateauet.

Middag i det fri

Nyd din mad i picnicområdet omkring udkigstårnet. Der er desuden bygget en bålplads ved shelterne bag udkigstårnet. Pas på naturen, så passer den på dig.

Sådan finder du parken

Her finder du Kongenshus Mindepark

Mindeparken

Kongenshus Mindepark

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 8728 1013
kongenshus@kongenshus.dk

Naturcenter

Kongenshus Naturcenter

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 8728 1013
kongenshus@kongenshus.dk

Kro og hotel

Kongenshus Kro & Hotel

Vestre Skivevej 142
Daugbjerg
8800 Viborg

Tlf. 97 54 81 25
mail@kongenshuskro.dk